vineri, 13 noiembrie 2009

COMUNA BUCUREȘCI

12

3 4

5

PREZENTARE

Comuna Bucureşci este situată în partea de nord-vest a judeţului Hunedoara şi are o suprafaţă a teritoriului administrativ de 62 Km² cu un relief de deal şi de munte.
În componenţa comunei Bucureşci se regăsesc satele : Bucureşci (210 gospodării), reşedinţa comunei, Curechiu (161 gospodării), Merişor (37 gospodării), Rovina ( 79 gospodării) şi Şesuri ( 174 gospodării).
Faţă de reşedinţa de comună satele sunt situate la distanţe cuprinse între 5 Km Rovina şi 10 Km Curechiu.
Conform ultimului recensământ al populaţiei, comuna Bucureşci avea 1924 de locuitori. Pe raza comunei funcţionează patru şcoli, dintre care una cu clasele I - VIII în Bucureşci, şi tot atâtea grădiniţe, singura aşezare care nu are o unitate de învăţământ pe teritoriul său fiind satul Merişor. Totodată, în fiecare sat component al comunei există câte o biserică şi câte un cămin cultural.
Localitatea Bucureşci se află aşezată pe DJ 741, la o distanţă de 12 Km de oraşul Brad şi 47 Km de municipiul Deva, reşedinţă judeţului Hunedoara. Legătura cu oraşul Brad se face prin Crişcior pe DJ 741, iar de la Brad pe DN 76 cu municipiul Deva.
De la Curechiu pe DJ 741 se face legătura cu localităţile Porcurea, Almaşul Mic unde dă în şoseaua Geoagiu-Deva.
Cea mai apropiată staţie de cale ferată este gara din municipiul Brad situată la 12 Km.
Localitatea Bucureşci se află situată la o altitudine medie de 450m şi este străbătută de cele două pârâuri Bucureşci şi Rovina.
Din punct de vedere geografic relieful comunei Bucureşci se încadrează în categoria de dealuri şi muncei, cu înălţimi aflate între 450-800m faţă de nivelul mării.Principalele ocupaţii ale localnicilor sunt creşterea animalelor şi colectarea şi prelucrarea fructelor de pădure şi a ciupercilor, iar activităţile economice preponderente din comună sunt comerţul şi exploatările forestiere. Din vegetaţia arboricolă întâlnim foioasele şi, mai rar arinul, salcia şi răchita. Vegetaţia spontană întâlnită este în special de tip ierbos, diferite specii de graminee care alcătuiesc pajiştile naturale. Plantele cultivate în această zonă sunt reprezentate de porumb, carof şi foarte rar grâu. Solurile de pe teritoriul comunei se încadrează în zona solurilor brune, montane. Pădurile găzduiesc următoarele specii de animale sălbatice : porcul mistreţ, iepuri, căprioare, urşi, lupi, locul fiind ideal pentru partide de vânătoare, care se şi desfăşoară în mod organizat. Pe raza comunei pot fi admirate biserici şi troiţe cu mare valoare istorică, precum şi moara veche din satul Rovina. În comună se organizează nedei, iar la sfârşitul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie se cinsteşte, la Curechiu, memoria eroilor neamului care s-au jertfit în timpul răcoalei lui Horea, Cloşca şi Crişan.

Obiective turistice:

Cadrul natural cu valoare deosebită favorizează posibilitatea dezvoltării turismului şi agroturismului
Printre obiectivele turistice ale comunei Bucureşci se află clădiri de patrimoniu, incluse în lista monumentelor istorice şi a unor troiţe cu caracter comemorativ, ridicate în memoria unor personalităţi a locului, cum sunt
Satul Curechiu : -Biserica de lemn SF. NICOLAE –din sec. XVII
Monumentul de artă plastică comemorativă- troiţa din anul 1784
Satul Rovina : -Biserica de lemn ÎNALŢAREA SFINTEI CRUCI din anul 1780
Moara veche
Satul Şesuri: -Troiţă memorială
Valea Techereului, cu un pitoresc deosebit, pentru care s-a propus amenajarea drumului turistic : Bucureşci-Curechiu-Cheile Măzii- Geoagiu Băi, se constituie în zonă de protecţie a elementelor de cadru natural
În satul Şesuri, (zona Valea Balului) se află o pescărie populată cu crap, proprietate particulară, zonă cu un cadru natural deosebit

Evenimente locale:

Ca importanţă istorică, localitatea Curechiu este strâns legată de lupta moţilor pentru libertate, unde au început primele lupte ale răscoalei lui Horia, Cloşca şi Crişan din anul 1784
Începând din anul 1996 Primăria comunei Bucureşci organizează anual manifestarea cultural-artistică EROII NEAMULUI –HORIA, CLOŞCA şi CRIŞAN
.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu